Sunday, January 27, 2019

Ta gul ye tu khushbo ye ta khaest ye tu ranra ye


Stargo ta di waly shum aw shundo ta di toye shuma


Da che pa sro laso sharab rakawi


Nazar che me da stargo pa jannat ki lewanai sho


Janaza au kafan hasi yao rewaj dy

Janaza au kafan hasi yao rewaj dy

da yaaranu na che hair she agha marr ye......